SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Tyto stránky obsahují ucelené aktuální informace o naší celé sluneční soustavě, jejích planetách a měsících, a novinkách ve vesmírném výzkumu dalších neprozkoumaných objektů. Web čerpá z mnoha podložených zdrojů, především z webu NASA, a dalších dostupných informací o planetách. Pro prohlédnutí vlastností jednotlivých planet klikněte na její miniaturu. Více obecných informací najdete i v další části stránek. Planety se po zvolení té první přepínají kliknutím na objekty nahoře přímo v "planetkovém" menu.